Manders Logo

Renovatie & Restauratie

Het renoveren van een oude woning is een ingrijpend proces en vergt goed inzicht van alle disciplines die van belang zijn. Een proces ook dat grote zorgvuldigheid vereist en kennis van het te renoveren pand. Bij een restauratie komt daar nog eens een extra element bij, het op een zodanige wijze voldoen aan de eisen van monumentenzorg dat de kosten overzichtelijk blijven en de restauratie geen afbreuk doet aan de originaliteit van het pand. Dat leer je maar op een manier, door ervaring en die heeft Manders bouw- en timmerbedrijf al meer dan 35 jaar. Een gerestaureerd pand straalt dan weer in oude luister en biedt tegelijkertijd het wooncomfort dat u in deze tijd verwachten mag. Dat is voor ons de uitdaging; uw verwachtingen waar maken en ons vakmanschap tonen.